Briefly about the country Part 3. Zimbabwe / Röviden az országról 3. rész Zimbabwe

Zimbabwe is a landlocked country, bordered by South Africa, Botswana, Zambia and Mozambique.

Zimbabwe egy szárazfölddel körülvett ország, Dél-Afrikával, Botswanával Zambiával és Mozambikkel határos.

Area is 390,757 km2, slightly bigger, then Germany. Population is 13 million.

Területe 390,757 km2, kicsit nagyobb, mint Németország. Népessége 13 millió fő.

“Unity, Freedom, Work” is the motto of Zimbabwe.

“Egység, Szabadság, Munka” Zimbabwe jelmondata.

Magnificent Victoria Falls that forms the world’s largest curtain of falling water is on the border between Zambia and Zimbabwe. The local name for the Victoria Falls is ‘Mosi-oa-Tunya’ (the smoke that thunders).

A gyönyörű Viktória vízesés, ami a világ legnagyobb függönyt alkotó vízesése Zambia és Zimbabwe határán található. A helyiek ‘Mosi-oa-Tunya’-nak hívják (a füst, ami dübörög).

The Balancing Rocks are geomorphological features of igneous rocks found in many parts of Zimbabwe. The Balancing Rocks in Matopos National Park are very popular. They are considered a national symbol of Zimbabwe.

Az Egyensúlyozó Kövek a magmás kőzetek geomorfológiai jellemzői, Zimbabwe számos részén megtalálhatóak. Az Egyensúlyozó Kövek a Matopos Nemzeti Parkban nagyon népszerű, Zimbabwe nemzeti jelképének is tekintik.

Zimbabwe has a tropical climate with a rainy season usually from November to March.

Zimbabwéban trópusi éghajlat található esős évszakkal, ami általában novembertől márciusig tart.

The largest black group is the Shona group that comprise around 85% of the total population. The Shonas are followed by Ndebele (15%). There are several Bantu ethnic groups that make up 5% of the Zimbabwe population.

A legnagyobb fekete népcsoport a Shona, kb. 85%-a a teljes népességnek. Ezt követi a Ndebele (15%). Van számos Bantu etnikai csoport is, összességben kb. 5% Zimbabwe népességének.

English, Shona, and Sindebele are the official languages of Zimbabwe. A majority of the population speaks Bantu languages such as Shona.

Zimbabwe hivatalos hónyelve az angol, shona és sindebele.

Christianity is the dominant religion on Zimbabwe followed by over 85% of the population. There are a few Muslims as well.

Kb. 85%-a a népességnek a kereszténységet követi, ez az uralkodó vallás.

The country’s life expectancy, 44 for men and 43 for women, is one of the lowest in the world. This is attributed to poverty and the HIV/AIDS epidemic.

Az országban a várható élettartam férfiaknak 44, nőknek 43, az egyik legalacsonyabb az egyész világon! Ez a szegénységnek és a HIV/ADIS elterjedésének tulajdonítható.

Zimbabwe acknowledges two types of marriage: customary marriage, which can be polygamous in nature, and civil marriage, which is characteristically monogamous.

Zimbabwe kétféle házasságot ismer el: a szokásos házasság, ami poligám természetű is lehet, és polgári házasság, ami monogám jellegű.

Divorce is allowed in the country but is uncommon. It specifically is a stigma among women.

A válás megengedett az országban, de nem jellemző. Ez konkrétan egy stigma a nők körében.

To Zimbabweans, a big stomach among men is a sign of wealth. It implies that they can afford meat daily.

A zimbabwei férfiak körében, a nagy has a gazdagság jele. Ez azt jelenti, hogy minden nap megengedheti magának a húst.

images

Source: Wikipedia

Advertisements
This entry was posted in Facts /Tények, zimbabwe and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s