Big and old… Who is that? / Nagy és öreg… Ki az?

I was having my breakfast in the morning and was deeply immersed in my phone using the Internet when a voice said: ‘Hi, are you Edit?’ There was a nice girl standing in front of me, her name was Jo (from the UK), who wanted to join me for the day and do a little bit of walking to see the Big Tree. We introduced ourselves and made a plan, then off we went.

Éppen reggeliztem, és mélyen el voltam merülve a telefonomban (internethasználattal), amikor egy hang azt mondta: „Szia… Edit?” Egy kedves lány állt ott előttem, akit Jo-nak hívtak (Angliából), és csatlakozni akart hozzám a nap hátralévő részére, elsétálni a Nagy Fához. Bemutatkoztunk, majd megterveztük a napunkat és elindultunk.

What should you know about the Big Tree?

 • Baobab tree (Adansonia digitata)

 • The biggest in Zimbabwe, but not the biggest in Africa

 • Girth 18 m

 • Hight 23 m

 • Age between 1000-1500 years old

 • It was the main trading spot for Zimbabweans and Zambians – who canoed the river before the bridge was built.

Mit kell tudni a Nagy Fáról?

 • Baobab fa (Adansonia digitata)

 • A legnagyobb Zimbabwében, de nem a legnagyobb Afrikában

 • Körfogata 18 m

 • Magassága 23 m

 • 1000-1500 éves

 • Itt volt a legnagyobb kereskedési helyszín a zimbabwei és zambiai embereknek – kenuval érkeztek ide, mielőtt a híd megépült volna.

20140316_102023

20140316_102314

It was actually truly amazing to see this “old lady” even though the local authorities fenced the tree and the photos have lost a bit of their value. I guess there are some elephants in this area so the tree needs to be protected from them too, but humans can cause more damage then animals. Therefore we all should protect this lady, remembering her age and treat her with respect. Jo and me both enjoyed our walk back to town.

Egyébként bámulatos volt látni ezt az „öreg hölgyet” még akkor is, ha a helyi önkormányzat kerítést húzott fel köréje és a fotók így egy kicsit veszítenek az értékükből. Szerintem van jó pár elefánt a környéken, szóval a fát óvni kell tőlük is, bár az emberek néha nagyobb kárt tudnak okozni, mint az állatok. Így aztán mindenki feladata lenne, hogy oltalmazzuk ezt a hölgyet, emlékezve a korára és tisztelettel bánjunk vele. Jo és én jól éreztük magunkat az úton visszafelé a városba.

20140316_104134Jo and Edit

20140316_121625

We had lunch in this lovely little place called Africa Café. There was some music, the staff was friendly and kind, the food was delicious, so we were really happy. I ordered warthog ciabatta sandwich, thought I would try some more local delicacies while I was in Africa. Yummy.

Egy Afica Café nevezetű kis étteremben ebédeltünk. Volt zene, a kiszolgálás barátságos és kedves volt és az étel is finom, szóval mind a ketten boldogok voltunk. Én varacskos disznós szendvicset ettem, azt gondoltam, hogy még több helyi finomságot is kipróbálok, amíg ott vagyok Afrikában. Hmmm.

20140316_130153

When we got back to our accommodation we lied down on the hammock and just couldn’t stop talking. By the end of the day I felt I had known her for ages… While Jo was cooking supper (for both of us), I tried to do some more blogging :-), but there were 2 French guys (Farid and his friend) came to the kitchen area, so we introduced ourselves and started to have a late-night conversation. We changed experiences: discussed what we had seen, what we were going to do and shared a few photos. This is what I like most while travelling: meeting other people and making new friends. Loved my time at Vic Falls!

Amikor visszaértünk a szállása, lefeküdtünk a függőágyba és nem tudtuk befogni a szánkat, dőlt belőlünk a szó. A nap végére úgy éreztem, mintha már ezer éve ismerném Jo-t… Amíg Jo vacsit főzött (mind a kettőnknek), én blogírással próbálkoztam :-), de 2 francia srác (Farid és barátja) is letelepedett a konyhában. Bemutatkoztunk, majd éjszakába nyúló beszélgetésbe kezdtünk. Megosztottuk élményeinket: ki mit látott már, milyen tervek voltak a jövőre és természetesen a fotók sem maradhattak ki. Ez az, amit a legjobban szeretek, ha utazom: találkozni más emberekkel és új barátokra szert tenni. Imádtam ott lenni ebben a kis városban.

20140316_085403

Advertisements
This entry was posted in Facts /Tények, Story, zimbabwe and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s